Logo Utrecht University

[urban interfaces]

Related

17 - 23 June 2019
Amsterdam

Festival We Make The City

De wereld staat voor grote ecologische, sociale en economische opgaven. Complexe vraagstukken manifesteren zich steeds nadrukkelijker: urgent, uitdagend, verontrustend. Iedereen is nodig om ze op te lossen. Steden spelen daarin een cruciale rol. Blijkbaar kunnen ze iets bijzonders. Steden hebben de ultieme mix van concurreren en samenwerken, van kritiek en optimisme, van diepe denkkracht en gewoon doen. Steden gaan daarom sneller dan de wereld.

Metropoolregio Amsterdam is de combinatie van steden waar burgers, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de krachten gemakkelijk verbinden. Steden waar macht en invloed van oudsher meer optellen dan verdelen. Dat vieren en versnellen we met WeMakeThe.City, het jaarlijkse internationale festival dat steden beter maakt.

Wij mobiliseren iedereen die in steden leeft, woont of werkt. Het festival is een jaarlijkse viering met als inzet: betere steden van, voor en door iedereen!

WeMakeThe.City is veel tegelijk: een uitnodiging, een manifest, een podium, een living lab, een coalitie, een brandpunt en tegelijk weer een nieuw vertrekpunt voor een volgend jaar.

WeMakeThe.City is het festival dat steden beter maakt.